Nagłośnienie profesjonalne

Od początku ludzkości muzyka była obecna w życiu człowieka. Wcześniej było to granie na prymitywnych instrumentach wśród plemion, które odbywały rytualne tańce swoim bogom, zapewniając sobie pomyślność na polowaniu czy w podczas walk plemiennych. Muzyka ewoluowała wraz z rozwojem człowieka. Przerodziła się przede wszystkim w jedną z form miłego spędzania wolnego czasu. Powstało wiele rodzajów muzyki. Koncerty i muzyka klasyczna stały się spektaklami na które przybywali wielbiciele muzyki. W filharmoniach wspaniałe nagłośnienie zapewniała akustyka, pozwalając na wysłuchanie muzyki na żywo znanych wirtuozów. Możni tego świata słuchali koncertów miejscowych wirtuozów i dworskich panien. Nawet chłopi i mieszczanie, słuchali i bawili się przy muzyce, oczywiście ludowej. Muzyka stała się więc coraz bardziej wszechobecna. Powstawały zespoły muzyczne, zaczęto organizować koncerty, a Dmochowski nagłośnienie ich zaczęto powierzać wyspecjalizowanym firmom. Ciągle słyszymy jakieś informacje o organizowanych imprezach, festynach, festiwalach. Otóż każda z tych imprez, to setki kabelków, mnóstwo wzmacniaczy i ciężka praca osób, dzięki którym nagłośnienie profesjonalne takiej imprezy daje wspaniałe rezultaty. Najprawdopodobniej żaden uczestnik koncertu czy festynu nie zdaje sobie sprawy, że konferansjer i zespół, który koncertuje, to połowa sukcesu. Do drugiej połowy należy zaliczyć odpowiednie fachowe nagłośnienie. Tylko wtedy jeśli te wszystkie aspekty złączymy, mamy szansę na wysłuchanie dobrego koncertu. Wniosek nasuwa się taki, że każdy organizator imprez powinien zapewnić odpowiednie nagłośnienie, a każdy uczestnik imprezy czy meloman powinien wybierać takie imprezy, gdzie właśnie nagłośnienie da przyjemność słuchania muzyki. Bo w muzyce chodzi o to, by łagodzić obyczaje, koić duszę i dawać radość, dlatego przekaz muzyczny musi wchodzić do naszego ucha czysty bez nuty fałszu i zakłóceń.